ห้องประชุม The Winner 2-4รูปแบบการจัดวาง

* จัดแบบ Class Room 30 ที่นั่ง
* จัดแบบ Theater 50 ที่นั่ง
* จัดแบบ U/I Shape 20 ที่นั่ง

อัตราค่าบริการค่าห้องประชุม

เวลา 08.00-17.00 น. (เต็มวัน) ราคา 5,000 บาท
เวลา 08.00-12.00 น. (ครึ่งวัน) ราคา 2,500 บาท

โปรโมชั่นพิเศษ

*ฟรี! ค่าห้องประชุม จัดเต็มวัน 2 เบรก 1 อาหารกลางวัน จำนวน 30 ท่านขึ้นไป*
*ราคาเริ่มต้น Meeting Package 350 บาท/ท่าน (2 เบรก 1 อาหารกลางวัน)*
อัตาราค่าอาหารบุฟเฟต์หรือไทยเซต 250,300,350 บาท/คน/มื้อ
อาหารว่างและชา กาแฟ 50 บาท/คน/เบรก
มีบริการคาราโอเกะ นักร้องและเครื่องเสียง โดยทีมงานคุณภาพ